Kalkulator pokazuje wynik do dwóch miejsc po przecinku.