Serwer: Baza danych: Login: Hasło:

Kopiowanie kolumn wraz z utworzeniem nowej tabeli

CREATE TABLE SELECT "kolumny" FROM
WHERE =

Z zaznaczeniem "kopia" wykona się dokładna kopia tabeli. "Kolumny", z wyborem poszczególnych kolumn.

| | | | | | | | | | | |


WHERE: Kolumny: Kopia: Id: